Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την αποδέσμευση κονδυλίου που αναλογεί στις δαπάνες Υπουργείων

22 Ιαν 2018

Γραπτή Δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου

Την περασμένη Δευτέρα υποβλήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού αίτημα για αποδέσμευση κονδυλίων που αφορούν απολαβές φυσικών προσώπων που ασχολούνται στο δημόσιο με συμβόλαια αγοράς υπηρεσιών, συμβάσεις κτλ.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τους συντονιστές των ομάδων στην Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κρίθηκε ότι δεν χρειάζεται να συγκληθεί έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την αποδέσμευση κονδυλίου που αναλογεί στις δαπάνες Υπουργείων, Τμημάτων, Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για την καταβολή των πληρωμών σε φυσικά πρόσωπα βάσει σχετικών συμβολαίων, συμβατικών υποχρεώσεων που πρέπει να καταβληθούν, καθώς και στην αμοιβή Συμβούλων και Συνεργατών της Προεδρίας, της Βουλής των Αντιπροσώπων και των Υπουργείων, οι οποίες αντιστοιχούν στο μήνα Ιανουάριο του 2018.

Σημειώνεται ότι δεν παραχωρείται έγκριση για την αποδέσμευση κονδυλίων που αφορούν την αγορά υπηρεσιών Συμβούλου Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που αφορούν με οποιοδήποτε τρόπο αποκρατικοποιήσεις. 

Λευκωσία, 22 Ιανουαρίου 2018