Ο Ακάμας αποτελεί περιοχή μέγιστης οικολογικής αξίας και η προστασία του πρέπει είναι ύψιστο καθήκον όλων μας.

13 Νοέ 2019

«Εκφράζω το συγκλονισμό μου για την καταστροφή που συντελείται στο πάρκο του Ακάμα. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για κατάσβεση των πυρκαγιών είναι συνεχείς από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εθελοντές. Τους ευχαριστούμε και είμαστε στο πλευρό τους. Ο Ακάμας αποτελεί περιοχή μέγιστης οικολογικής αξίας με θαυμαστή πανίδα και χλωρίδα και με ξεχωριστή σημασία για τη βιοποικιλότητα της Κύπρου. Η προστασία του πρέπει να είναι ύψιστο καθήκον για όλους μας».

Λευκωσία 13/11/2019