«Διασύνδεση Πανεπιστημίων με αγορά»

04 Μάρ 2016

Εισήγηση - Παρουσίαση Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου στη συζήτηση με φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Φίλες και φίλοι,

Είναι με μεγάλη χαρά που βρίσκομαι ανάμεσα σας,  σε αυτή την πρωτότυπη εκδήλωση που αφορά άμεσα το μέλλον σας.

Αγαπητοί φοιτητές και Αγαπητές φοιτήτριες,

Αποτελείται το μέλλον της χώρας μας και είναι υποχρέωση μας να διαμορφώσουμε δομές και να δημιουργήσουμε εργαλεία που θα σας δώσουν τα απαραίτητα εφόδια για να κατακτήσετε το μέλλον και να κάνετε τα όνειρα σας πραγματικότητα.

Η εισήγηση μας αφορά στην ευρύτερη Διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την Αγορά, στα πρότυπα που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες που αποτελούν καλές και αποτελεσματικές πρακτικές.

Συγκεκριμένα, η πρόταση μας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1.   Career Fair ή Έκθεση Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας[slide]

Προτείνουμε  τα πανεπιστήμια μας να δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο με επιχειρήσεις, το οποίο να θέτουν στη διάθεση των φοιτητών του καταληκτικού έτους. Με αυτό τον τρόπο θα γίνει η πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας με διοργάνωση Έκθεσης Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας.

Με άνοιγμα της διαδικασίας στον επιχειρηματικό κόσμο, που θα προτείνει θέσεις εργασίας σε φοιτητές που έχουν τα απαραίτητα προσόντα από το προπτυχιακό ακόμη επίπεδο.

 2.   Υπογραφή συμβολαίου με προπτυχιακούς φοιτητές[slide]

Για να πάμε μπροστά, δεν χρειάζεται να ξανα-ανακαλύψουμε τον τροχό. Μπορούμε κάλλιστα να πάρουμε μαθήματα από καλές πρακτικές πανεπιστημίων άλλων χωρών.

Έχουμε πρόταση για εργασία και υπογραφή συμβολαίου με προπτυχιακούς φοιτητές, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως για παράδειγμα κλάδος σπουδών,  ακαδημαϊκές επιδόσεις, δεξιότητες, και μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών όπως συνεντεύξεις, ψυχομετρικά τεστ κλπ, που θα προσυμφωνηθεί με τον εργοδότη.

Αυτό θα αποτελέσει ακόμα ένα κίνητρο,  για σας τους φοιτητές για ακαδημαϊκή αριστεία και ενίσχυση του επαγγελματικού σας προφίλ, ενώ για τις επιχειρήσεις θα αποτελέσει ευκαιρία ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της με καταρτισμένα στελέχη που διαθέτουν δυναμική ανέλιξης. Την ίδια στιγμή αποτελεί για τα Πανεπιστήμια μας ένας τρόπο αναβάθμισης των πτυχίων τους στην αγορά. Αυτό δεν γίνεται σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται ενδυνάμωση των Γραφείων Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης για να επιτελέσει αυτό το έργο. Πλέον στα καθήκοντα τους συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία φοιτητών για προσωπική ανάπτυξη και για ένταξη στην αγορά εργασίας, δικτύωση και επαφές με επιχειρήσεις μέσα από παρουσιάσεις, εκθέσεις, διαγωνισμούς, επισκέψεις σε εταιρείες, ένταξη στην αγορά είτε για πρακτική άσκηση είτε για πλήρη απασχόληση.

Η ενδυνάμωση θα πρέπει να είναι τόσο σε επίπεδο υποδομών όπως αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης δεδομένων, οικονομική στήριξη για υλοποίηση δράσεων, αλλά και κατάρτιση όπου κριθεί αναγκαίο, και επαρκής στελέχωση τους.

 3.   Προσφορά μαθημάτων προετοιμασίας και καταρτισμού[slide]

Εισηγούμαστε την ένταξη μαθημάτων για ενδυνάμωση των ικανοτήτων των φοιτητών, σε συγκεκριμένους τομείς, που αναμένεται να ενδυναμώσουν το προφίλ των νέων προκειμένου πιο εύκολα να απορροφηθούν από την αγορά.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε μαθήματα που να αφορούν στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων των φοιτητών στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και την νεανική επιχειρηματικότητα και την προώθηση της, στα αναλυτικά προγράμματα των πτυχίων σε συγκεκριμένους τομείς.

 4.   Υποχρεωτικά μαθήματα απόκτησης εμπειρίας[Slide]

Στο πλαίσιο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών εισηγούμαστε την επέκταση του θεσμού της πρακτικής άσκησης, σε όσο το δυνατό περισσότερους κλάδους σπουδών, τόσο σε τοπικές επιχειρήσεις όσο και σε επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα η μεθοδολογία πρέπει να επεκτείνεται σε 2 τομείς:

Πρώτον, όσο αφορά στην πρακτική άσκηση σε τοπικές επιχειρήσεις: εισηγούμαστε την ενσωμάτωση της πρακτικής άσκησης στα Προγράμματα σπουδών και ενίσχυση των προγραμμάτων με καταβολή ενός ποσού στον φοιτητή και στην επιχείρηση που θα τον δεχτεί.

Επιπλέον απαιτείται η δημιουργία ειδικού θεσμικού πλαισίου προκειμένου να περιορίζει τον εργοδότη από το να εκμεταλλεύεται τον φοιτητή για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κανένα επίδομα, όπως και τον υποχρεώνει να καθορίζει το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης.

 Δεύτερον, όσον αφορά στην πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του εξωτερικού, εισηγούμαστε όπως αυτό γίνει μέσω του Erasmus placement, ή του προγράμματος ΙΑΕΣΤΕ, με τη βοήθεια και τη συμβολή του Τμήματος εργασίας (EURES) για να βοηθήσουν τους φοιτητές να βρουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.

 5.   Έλεγχος και επανασχεδιασμός της πρακτικής που ακολουθείται στους κλάδους έκδοσης επαγγελματικής άδειας [Slide]

Κρίνουμε απαραίτητο τον επανασχεδιασμό και την καλύτερη εποπτεία, των κλάδων εκείνων που για να εγγραφείς στους επαγγελματικούς καταλόγους και να λάβεις το δικαίωμα πλήρους άσκησης του επαγγέλματος, απαιτείται προηγούμενη άσκηση κάποιων μηνών.

Η άσκηση αυτή θα πρέπει να μπορεί να ξεκινά από το προπτυχιακό επίπεδο και να συμπληρώνεται με την απόκτηση του πτυχίου.

Δεν είναι δυνατό για περίοδο ενός περίπου χρόνου, να κρατάμε έξω από την αγορά εργασίας πτυχιούχους νέους ή να τους οδηγούμε σε εκμετάλλευση όπως πολλές φορές έχει παρατηρηθεί.

Επιπλέον, τα Πανεπιστήμια, θέλοντας να ενισχύσουν την απορρόφηση των δικών τους απόφοιτων στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να αναπτύξουν τη δυνατότητα τους να μπορούν να τοποθετήσουν τους φοιτητές τους στις αντίστοιχες επιχειρήσεις.

 6.   Επιτάχυνση της δυνατότητας εκμετάλλευσης εμπορεύσιμων ιδεών από τα πανεπιστήμια[slide:]

Για εμάς επιβάλλεται η δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού και νομικού πλαισίου, ώστε ιδέες που μπορούν να γεννηθούν είτε από εσάς τους φοιτητές είτε από ακαδημαϊκούς, σε ακαδημαϊκά ιδρύματα να μπορούν να τύχουν της απαραίτητης υποστήριξης για μετατροπή τον ιδεών σε εταιρείες. Με αυτό τον τρόπο η χώρα απολαμβάνει προστιθέμενη αξία και επιστροφή στην επένδυση που κάνει στην έρευνα και καινοτομία.

[slide:]

Η πρόταση μας για ευρύτερη Διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την αγορά, έχει στόχο να υποστηρίξει και να δώσει τα απαραίτητα εφόδια σε εσάς να κατακτήσετε το μέλλον και να κάνετε τα όνειρα σας πραγματικότητα.

Δεν αποτελεί απλά μια προοπτική με δυνατότητες να τοποθετήσει την Κύπρο στις χώρες υψηλής τεχνολογίας. 

Είναι καθήκον της πολιτείας είναι να σας δώσει τα εφόδια, αλλά και τις ευκαιρίες να τα αξιοποιήσετε, ώστε να καταστεί η χώρα μας νεοφυής, ανταγωνιστική και καινοτόμα με ανάπτυξη σε τομείς με ψηλή προστιθέμενη αξία.

Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.

Παρουσίαση εδώ