Αλλαγές προς ριζική μεταρρύθμιση του ΦΠΑ, οδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση

13 Απρ 2016

Δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου.

Στην τριήμερη μας επίσκεψη στο Στρασβούργο, στις σημαντικές επαφές με ευρωπαίους αξιωματούχους, έχουμε πληροφορηθεί για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση για το ΦΠΑ.

Θα ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Που αποσκοπεί αυτή η μεταρρύθμιση; Στο να απλουστευτεί η διαδικασία του φόρου προστιθέμενης αξίας και να μειωθούν τα επίπεδα που καταβάλλεται το ΦΠΑ, σε μια προσπάθεια να μετακυληθεί στο τελικό καταναλωτή.

Αυτό θα δώσει την ευκαιρία για λιγότερη γραφειοκρατία και επιπρόσθετα θα μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος, όπου επιχειρήσεις ή άτομα αποκρύβουν εισπράξεις από το ΦΠΑ.

Αυτή την μεταρρύθμιση την θεωρούμε ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση για να γίνει το σύστημα πιο αποτελεσματικό, θα βοηθηθεί και η αγορά αλλά και τα κράτη μέλη, θα εισπράττουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο το ΦΠΑ.